Studia podyplomowe BHP, Akademia Górniczo-Hutnicza w  Krakowie

Specjalista ds. ochrony przeciwpożarowej, Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie

Audytor wewnętrzny systemów zarządzania bezpieczeństwem pracy wg PN-N-18001 oraz OHSAS 18001

Kurs udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej