Firma KASK BHP zajmuje się kompleksową obsługą firm w zakresie BHP i ochrony przeciwpożarowej.

 

SZKOLENIA WSTĘPNE I OKRESOWE

– dla pracowników administracyjno-biurowych

– dla kadry inżynieryjno-technicznej

– dla pracowników na stanowiskach robotniczych

– dla osób kierujących pracownikami i pracodawców

 

SZKOLENIA PRZEZ INTERNET

– dla pracowników administracyjno-biurowych

– dla kadry inżynieryjno-technicznej

– dla osób kierujących pracownikami i pracodawców

 

PIERWSZA POMOC

 

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO

 

SPORZĄDZANIE DOKUMENTACJI

POWYPADKOWEJ

 

LIKWIDOWANIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI POKONTROLNYCH

 

SPRAWOWANIE NADZORU BHP

 

PROWADZENIE AUDYTÓW WEWNĘTRZNYCH WG PN-N-18001 I OHASAS 18001

 

*** wszystkie wymienione wyżej usługi są możliwe do przeprowadzenia z w języku angielskim !