Pierwsza pomoc – prawa i obowiązki

Obowiązek udzielania pomocy każdemu człowiekowi znajdującemu się w bezpośrednim niebezpieczeństwie utraty życia albo doznania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu ma rangę obowiązku prawnego. Przestępstwo nieudzielenia pomocy reguluje art. 162 Kodeksu karnego.

Zgodnie z art. 162 § 1 k.k., kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Tylko to i aż to przekonało mnie do podniesienia swoich kwalifikacji w tym zakresie. Przypominam wszystkim zainteresowanym, że sytuacja niewiele różni się w kwestii pracy czy życia prywatnego. Obowiązki pozostają dokładnie takie same – powiedziałabym jedynie, że od pracowników zatrudnionych w zakładach pracy oczekuje się więcej – ale to już tylko moja subiektywna ocena.

      

Jeżeli ktoś z Was, zastanawia się, gdzie może podnieść swoje kwalifikacje i umiejętności z tego zakresu to bezsprzecznie polecam Centrum Ratownictwa Medycznego: https://www.centrumratownictwa.com/

Teraz wyjdzie moja stronniczość, ale pośród ekipy szkolącej jest tam Tomasz Kutycki, Szef Bazy Medycznej na Kazbeku, w Gruzji – a byłam tam kiedyś tak blisko!

  Tomasz Kutycki, “Bezpieczny Kazbek”

Kazbek – Gruzja, 2017 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *