Ocena ryzyka zawodowego

Dlaczego należy przeprowadzić ocenę ryzyka zawodowego? W Polsce – pracodawca ma obowiązek przeprowadzić ocenę ryzyka zawodowego. Po co? Po to, aby: Sprawdzić, czy występujące na stanowiskach pracy zagrożenia zostały zidentyfikowane …

Pierwsza pomoc – prawa i obowiązki

Obowiązek udzielania pomocy każdemu człowiekowi znajdującemu się w bezpośrednim niebezpieczeństwie utraty życia albo doznania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu ma rangę obowiązku prawnego. Przestępstwo nieudzielenia pomocy reguluje art. 162 Kodeksu karnego. …

KASK BHP – 2 lata!

ROK 2017 – ponad 30 nowych klientów – ponad 100 szkoleń – pomyślnie zakończone 21 kontroli PIP i PIS – udział w 12 konferencjach, kursach – przejechane do klientów 7 …