O nas

Firma KASK BHP zajmuje się kompleksową obsługą firm w zakresie BHP i ochrony przeciwpożarowej.

Oferta BHP

Szkolenia bhp Zobacz więcej link Szkolenia bhp online Zobacz więcej link Ocena ryzyka zawodowego Zobacz więcej link Likwidowanie nieprawidłowości pokontrolnych Zobacz więcej link Nadzór bhp w firmie Zobacz więcej link …

Uprawnienia BHP

Studia podyplomowe BHP, Akademia Górniczo-Hutnicza w  Krakowie Specjalista ds. ochrony przeciwpożarowej, Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie Audytor wewnętrzny systemów zarządzania bezpieczeństwem pracy wg PN-N-18001 oraz OHSAS 18001 Kurs udzielania …

Referencje

Huta Szkła Pilkington Sandomierz, 2015 r. Elektromontaż Rzeszów SA, 2015 r. Industrial Service&Furnaces Sp. z o.o. – Agencja Pracy Tymczasowej

Aktualności

Ocena ryzyka zawodowego

Dlaczego należy przeprowadzić ocenę ryzyka zawodowego? W Polsce – pracodawca ma obowiązek przeprowadzić ocenę ryzyka zawodowego. Po co? Po to, aby: Sprawdzić, czy występujące na stanowiskach pracy zagrożenia zostały zidentyfikowane …

Pierwsza pomoc – prawa i obowiązki

Obowiązek udzielania pomocy każdemu człowiekowi znajdującemu się w bezpośrednim niebezpieczeństwie utraty życia albo doznania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu ma rangę obowiązku prawnego. Przestępstwo nieudzielenia pomocy reguluje art. 162 Kodeksu karnego. …