W momencie kiedy w zakładzie pracy dojdzie do wypadku, to za sporządzenie odpowiedniej dokumentacji powypadkowej odpowiedzialny jest pracodawca.

W ramach mojej działalności przygotowuję niezbędną dokumentację przy postępowaniu powypadkowym, a także informuję pracodawcę, jakie działania zapobiegawcze po wypadku przy pracy powinien podjąć.

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r., Kodeks Pracy (Dz. U. 2020r. poz. 1320):

1) podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych;
2) podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia;
3) w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

Dokumentacja powypadkowa powinna być przygotowana w 14 dni od momentu zdarzenia. Pierwszy krok to powołanie zespołu powypadkowego, którego zadaniem jest sporządzenie protokołu powypadkowego BHP i ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku. Protokół powypadkowy BHP powinien zawierać:

  • wyjaśnienia poszkodowanego,
  • informacje na temat wypadku przekazane przez świadków,
  • opinię lekarzy i specjalistów,
  • szkice i fotografie z miejsca zdarzenia,
  • klasyfikację prawną wypadku,
  • charakterystykę działań powypadkowych, które mają wyeliminować lub ograniczyć ryzyko wystąpienia podobnych zdarzeń w przyszłości,
  • założenie rejestru wypadków przy pracy,
  • opracowanie dokumentacji do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Zapraszam do współpracy.