Drogi transportowe w zakładzie pracy

Kurs Drogi transportowe w zakładzie pracy to kompleksowa i praktyczna dawka wiedzy przed przygotowaniem się do ustalania szczegółów i zasad ruchu wewnątrzzakładowego. Tematyczny podział kursu pozwala w łatwy sposób określić minimalne wymagania jakie pracodawca musi spełnić w zakresie wyznaczenia i oznaczenia dróg transportowych w swojej firmie. Odniesienie każdego wymagania do konkretnych przepisów prawnych pozwala łatwo dotrzeć do szczegółowych wymagań, w przypadku kiedyś któryś z tematów okaże się szczególnie kłopotliwy w danym zakładzie pracy. Kurs to również dobra opcja dla kierowników, którzy chcą zapewnić bezpieczeństwo pracy osób nad którymi sprawują bezpośredni nadzór. Firmy, które chcą wyeliminować wypadki czy zdarzenia potencjalnie wypadkowe związane z zarządzaniem ruchem w zakładzie znajdą w kursie wiele ciekawych rozwiązań.

 

KUP TERAZ

Okresowe BHP dla pracowników admin-biur

Okresowe szkolenie BHP dla pracowników administracyjno-biurowych
Kurs rozwiązuje obowiązek pracodawcy, który zobowiązany jest zapewnić zatrudnionym przez niego osobom szkolenie BHP. Forma online – samokształcenie kierowane jest dopuszczone przez Rozporządzenie o szkoleniach w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.
Na koniec kursu pracownik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia – którego kserokopia powinna się znaleźć w aktach osobowych pracowników oraz powinna być dostępna do okazania w razie kontroli np. Państwowej Inspekcji Pracy.

 

KUP TERAZ

Periodical H&S training for administrative employees

An employee who passes the course will be familiar with the basic provisions of labour law and will be acquainted with the occupational risks at his or her workplace. The employee will learn the rules of accidents at work and occupational diseases. The last part of the course includes information on first aid, evacuation rules and fire protection.

 

KUP TERAZ

Періодичне навчання з охорони праці для співробітників адміністративно-офісних

Співробітник, що проходить курс, буде знати основні положення трудового законодавства, буде знайомий з професійними ризиками на його робочому місці. Працівник дізнається про нещасні випадки на роботі і професійні захворюваня. Остання частина курсу-інформація про першу медичну допомогу, правила евакуації та пожежної безпеки.

 

KUP TERAZ

Zatrudnienie pracownika – wymagania BHP

Pracodawca zatrudniający w Polsce już od momentu zatrudnienia pierwszej osoby jest zobowiązany do wypełnienia szeregu formalności kodeksu pracy, również wymogów BHP.

Kurs jest dla Ciebie jeżeli prowadzisz własną firmę i/lub zatrudniasz pracowników. Dzięki temu materiałowi dowiesz się jak spełniać wszystkie wymogi BHP podczas zatrudniania pracownika oraz mieć spokojną głową podczas kontroli instytucji państwowych. Zabezpieczysz się  w przypadku, kiedy pracownik ulegnie wypadkowi przy pracy. Poznasz przepisy dotyczące BHP, które do tej pory były dla Ciebie niejasne, rozproszone i nie byłeś pewien, które z nich dotyczą Ciebie i Twojej firmy.

KUP TERAZ

Ocena ryzyka zawodowego – praktyczne wskazówki

W Polsce panuje błędne przekonanie, że specjalista BHP przeprowadza ocenę ryzyka zawodowego. Nic bardziej mylnego – aby mieć dobrą ocenę ryzyka zawodowego w firmie musi ją opracować dobrze dobrany zespół. Niestety wiedza o metodach i formie dokonywania tej oceny jest znikoma, a kierownictwo czy inżynierowie nie wiedzą na co zwrócić uwagę. W tym kursie dowiesz się po co przeprowadzać ORZ, kto ją powinien przeprowadzać, jak często aktualizować oraz w jaki sposób ją dokumentować. I najważniejsze: jak to zrobić samemu – krok po kroku.

KUP TERAZ