Seminarium w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Rzeszowie

7 grudnia 2016 r. wzięłam udział w Seminarium w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Rzeszowie.

Tematyka seminarium dotyczyła zmian w Kodeksie Pracy, które wejdą w życie w 2017 r., zagrożeń czynnikami mikrobiologicznymi oraz zagadnień dotyczących prawidłowego przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego.

Największe kontrowersje wzbudziło omówienie ustawy z dnia 22.07.2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw. Sprawa dotyczyła kwestii osób samo-zatrudnionych, które świadczą usługi na rzecz innej firmy na podstawie umowy zlecenie – a w szczególności konieczność ewidencjonowania czasu pracy oraz kwestia przedstawienia do kontroli dokumentu o zatrudnianiu bądź niezatrudnianiu pracowników.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *