I Ogólnopolskie Forum Służby BHP “Bezpieczeństwo w zmieniającym się świecie pracy” Warszawa

4 i 5 października 2017 r. w Warszawie w hotelu AIRPORT OKĘCIE odbyło się
I Ogólnopolskie Forum Służby BHP „Bezpieczeństwo w zmieniającym się świecie pracy” orgaznizowane przez ZG OSPSBHP. Współorganizatorem Forum był Centralny Instytut Ochrony Pracy. Jako partnerzy w Forum wpisali się Zakład Ubezpieczeń SpołecznychUrząd Dozoru Technicznego oraz Państwowa Inspekcja Pracy.

Nazwa organizowanego przedsięwzięcia „FORUM” miała swoje uzasadnienie. Organizatorzy przedstawili kolejne panele tematyczne w formie dyskusji prowadzonej równocześnie w gronie 4-5 ekspertów w danej tematyce – co ewidentnie sprzyjało prezentowaniu tematyki panelu
z różnego punktu widzenia. Nad przebiegiem paneli i dyscypliną czasową przemawiających czuwał znany redaktor telewizyjny – Michał Olszański. Zaproponowana przez organizatorów forma prowadzenia Forum sprzyjała aktywnemu udziałowi publiczności, co potwierdzały liczne pytania „z sali” w trakcie trwania poszczególnych paneli.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *